آخرین اخبار

افتخاری دیگر


شركت صنايع چوبي بهارنارنج به عنوان نخستین شرکت ایرانی در صنعت مبلمان، موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی کیفیت و تعالی و تطابق با استانداردها در حوزه های تولید٫ مشتری مداری ، مدیریت ، طراحی و نیروی انسانی ، از نهاد ممیزی و گواهی دهنده اروپا (Euro Cert) گردید.